Jednička v měření

Kalibrace

Objednáním kalibrace se automaticky prodlužuje termín dodání přístroje o 14dní.

Kalibrace jsou prováděny v jedné z nejlepších kalibračních laboratoří v ČR a sice
K 2356 firmy SEC electronic s.r.o. (Akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s.
pod číslem 105/2010)

Všechny použité etalony mají metrologickou návaznost na (mezi)národní etalony.

Skype Facebook Twitter